Καταγγελίες & διορθώσεις

Το περιοδικό Fertility Road Magazine προσπαθεί να αναφέρει τις ειδήσεις με ακρίβεια, υπευθυνότητα και με την ανθρωπότητα. Αν κάνουμε κάποιο λάθος, βασιζόμαστε στους αναγνώστες μας για να μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε τα υψηλά μας πρότυπα.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Στόχος μας είναι να διορθώσουμε τα απλά σφάλματα το συντομότερο δυνατό. Αυτό συνήθως θα γίνει εντός 24 ωρών από τη λήψη μιας ειδοποίησης. Οι διορθώσεις δηλώνουν σαφώς το σφάλμα, πώς και πότε διορθώθηκε και εμφανίζονται στο κάτω μέρος του σχετικού άρθρου. Σημαντικές διορθώσεις επισημαίνονται για 24 ώρες στην κορυφή των προφίλ μας στο Facebook και στο Twitter.

Εάν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μαζί μας στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Ωστόσο, αν έχετε κάποιο παράπονο που θεωρείτε ότι παραβιάζει τα πρότυπα του τύπου, τότε οι παρακάτω λεπτομέρειες θα σας βοηθήσουν να κάνετε μια επίσημη καταγγελία.

Μπορούμε να εξετάσουμε τις καταγγελίες σχετικά με τα στοιχεία που έχουμε δημοσιεύσει και τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Ο Εκδότης περιοδικών γονιμότητας μπορεί να ασχοληθεί μόνο με καταγγελίες που σχετίζονται με φερόμενη παραβίαση των προτύπων που καθορίζονται στον παρόντα κώδικα. Επομένως, πριν υποβάλλετε μια καταγγελία, θα πρέπει να λάβετε μέτρα για να καταλάβετε εάν έχει παραβιαστεί ο κώδικας.

Λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο με την καταγγελία σας εάν είστε προσωπικά και άμεσα θιγμένος από εικαζόμενη παραβίαση του Κώδικα από μια αντιπροσωπευτική ομάδα που θίγεται από εικαζόμενη παραβίαση του Κώδικα, όταν υπάρχει δημόσιο συμφέρον στην καταγγελία σας ένα τρίτο μέρος που επιδιώκει εξασφαλίζουν την ακρίβεια των δημοσιευμένων πληροφοριών

Το περιοδικό Fertility Road Magazine θα έχει πάντα ως στόχο να χειρίζεται τις καταγγελίες δίκαια, ευγενικά και με σεβασμό και αναμένει την ίδια συμπεριφορά από τους καταγγέλλοντες. Το περιοδικό Fertility Road Magazine διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να εξετάσει καταγγελίες που βασίζονται απλώς σε διαφορές πολιτικών απόψεων, καταχρηστικές ή αδικαιολόγητα προσβλητικές.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Αρχικά, οποιαδήποτε καταγγελία πρέπει να υποβληθεί στον Εκδότη στο περιοδικό Fertility Road Magazine μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας ή με επιστολή στη διεύθυνση:

Γονιμότητα Road Magazine, 13 Limes Court. Conduit Lane, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 8ΕΡ.

Πρέπει να συμπεριλάβετε όλες τις παρακάτω πληροφορίες για το παράπονό σας που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

1) Το όνομά σας και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
2) Εάν η καταγγελία αφορά ένα ειδησεογραφικό άρθρο, πρέπει να περιλαμβάνει:
α) το όνομα και την ημερομηνία του συγκεκριμένου άρθρου που καταγγέλλεται συν το σύνδεσμο URL.
β) γραπτή περιγραφή του καταγγελθέντος με σαφή αναφορά
(i) οποιεσδήποτε συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις στο άρθρο που σχετίζονται με την καταγγελία.
γ) Το επιθυμητό αποτέλεσμα ή ένσταση που ζητεί ο καταγγέλλων (π.χ. διόρθωση, ιδιωτική συγγνώμη, δημοσιευμένη συγγνώμη, κατάργηση του άρθρου ή άλλη ενέργεια).

Εάν η καταγγελία αφορά τη συμπεριφορά ή τη συμπεριφορά ενός υπαλλήλου ή ενός συνεισφέροντος στο περιοδικό Fertility Road Magazine, πρέπει να περιλαμβάνει:

α) το (τα) όνομα (τα) του (των) ατόμου (-ων) για το οποίο (-ες) καταγγέλλονται (εάν είναι γνωστά) ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να προσδιορίσει το άτομο / -ες.
β) γραπτή περιγραφή του καταγγελθέντος με σαφή αναφορά
(i) τη φύση της συμπεριφοράς ή συμπεριφοράς κατά της οποίας καταγγέλλονται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών χρόνων, ημερομηνιών, αλληλογραφίας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν την καταγγελία · και
γ) Το επιθυμητό αποτέλεσμα ή τα ζητήματα που ζητεί ο καταγγέλλων (π.χ. διόρθωση, ιδιωτική συγγνώμη, δημοσιευμένη συγγνώμη, κατάργηση του άρθρου ή άλλη ενέργεια)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Το περιοδικό Fertility Road Magazine θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες να επικοινωνήσει με έναν καταγγέλλοντα μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγράφως για να εξασφαλίσει ότι παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για την απάντηση στην καταγγελία.

Θα δεχτούμε την καταγγελία σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή εγγράφως εντός 7 ημερολογιακών ημερών και κανονικά θα απαντήσετε στην καταγγελία σας με τελική απόφαση εντός 21 ημερολογιακών ημερών. Αν υποστηρίξουμε την καταγγελία σας, θα σας ενημερώσουμε για τις διορθωτικές ενέργειες που έχουμε λάβει.

Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο μιας καταγγελίας δεν ακούσουμε τον καταγγέλλοντα εντός 21 ημερολογιακών ημερών, θα εξετάσουμε την καταγγελία ικανοποιημένη και κλειστή.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Ας μάθουμε πώς να επικοινωνήσουμε μαζί σας.