Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης και Αποποίηση ευθύνης

Η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο FertilityRoad.com παρουσιάζονται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ενώ οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο πιστεύεται ότι είναι ακριβείς, δεν προορίζεται να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με εσάς ή τις ανησυχίες γονιμότητας των συνεργατών σας, ζητήστε βοήθεια από γενικό ιατρό ή εξειδικευμένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

Δηλώσεις και απόψεις που εκφράζονται στο φόρουμ, στα άρθρα μας και αλλού σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι αναγκαστικά αυτές της FertilityRoad.com και δεν πρέπει να θεωρούνται γεγονότα. Η Fertilityroad.com/Mack Publishing Ltd προσφέρει αυτό τον ιστότοπο και τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή και δεν ευθύνεται για την ακρίβειά του, για λάθη, λάθη ή παραλείψεις οποιουδήποτε είδους, ούτε για τυχόν απώλειες ή ζημία που προκαλείται από την εξάρτηση ενός χρήστη από πληροφορίες που λαμβάνονται από τον ιστότοπο. Η FertilityRoad.com και οι γονείς, οι θυγατρικές της, οι συνεργάτες, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι και οι ανεξάρτητοι εργολάβοι δεν προβάλλουν δηλώσεις σχετικά με τις πληροφορίες και τα υλικά που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Όλες οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Σε καμία περίπτωση η FertilityRoad.com ή η Mack Publishing Ltd δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ποινικές, παρεπόμενες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση ή αδυναμία χρήσης οποιασδήποτε ύλης σε αυτόν τον ιστό ακόμη και αν η δημοσίευση της FertilityRoad.com ή της Mack Publishing Ltd έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών.

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται να απαντήσουν σε ερωτήσεις γενικού χαρακτήρα σχετικά με ζητήματα ενδιαφέροντος για όσους επιθυμούν να μείνουν έγκυοι. Εάν έχετε συγκεκριμένο ιατρικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον γενικό ιατρό σας ή με έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Ούτε η FertilityRoad.com ούτε η Mack Publishing Ltd εγγυώνται την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται στα άρθρα στον ιστότοπό μας και ούτε η FertilityRoad.com ούτε η Mack Publishing Ltd είναι υπεύθυνες για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών ούτε είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε, άμεσα ή έμμεσα, από τις πληροφορίες ή τις ιδέες που αναφέρθηκαν ή προτάθηκαν σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η FertilityRoad.com και η Mack Publishing Ltd έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν, να επεξεργάζονται ή να απορρίπτουν οποιεσδήποτε υποβολές μέσω αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε εσείς, ηλεκτρονικά και στις εκδόσεις μας.

Η FertilityRoad.com και η Mack Publishing Ltd προσφέρουν αυτές τις ανακοινώσεις και τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για την ακρίβεια του υλικού που παρουσιάζεται εδώ ή τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Αναμένουμε από τους καλεσμένους μας να τηρούν κοινά πρότυπα ευπρέπειας και δεν επιτρέπονται εμπορικές διαφημίσεις χωρίς τη ρητή άδεια της FertilityRoad.com ή της Mack Publishing Ltd.